Praktiske oplysninger

Hvordan betaler jeg? Hvordan laver man en opsigelse? Hvordan fungerer ind- og udflytningssyn? Må jeg have dyr? 

BETALINGER

Depositum/forudbetalt leje skal indbetales til vores bankkonto (kontonummer fremgår af lejekontraktens side 6) senest otte dage efter lejekontraktens underskrift.

Husleje opkræves via BetalingsService.

Kontant betaling accepteres kun efter forudgående aftale. Betaling med check accepteres ikke.

INDFLYTNING OG INDFLYTNINGSSYN

Af lejeloven fremgår det, at udlejeren skal syne lejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde en indflytningsrapport. Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet.” Det er lovteksten, men da det kan give anledning til en del misforståelser, har vi lavet en forklaring af, hvad indflytningssynet er – og ikke er.

På indflytningssynet gennemgår vi lejlighedens grundlæggende stand med simple observationer som: Er der malet? Er der lakeret gulve? Er installationerne i brugbar stand?

Observationerne noteres i en indflytningsrapport. Som lejer skal du have udleveret en kopi, og du skal kvittere for modtagelse. Hvis du ikke møder op til indflytningssynet, får du rapporten tilsendt efterfølgende.

Det er ikke sikkert, vi er enige i observationerne, og det er okay. Indflytningssynet repræsenterer udlejers pligt til at syne lejligheden. Du har de samme muligheder for at påberåbe dig fejl og mangler, som man altid har haft.

Du behøver ikke medbringe hele familien i den tro, at vi skal gennemgå lejligheden med mikroskop og waterpas.

Der er typisk sat 10 minutter af, fra håndtryk til håndtryk. Bare for at sætte det i perspektiv

OPSIGELSE OG FRAFLYTNING

Et af de store emner er spørgsmålet om, hvordan man siger op…

SELVE OPSIGELSEN…

Først og fremmest skal du sende os en skriftlig opsigelse. Det vil typisk sige et brev med dato og underskrift, sendt med posten eller elektronisk f.eks. indscannet som PDF.
Opsigelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og adresse
  • Hvornår flytter du fysisk ud af lejligheden? (Vigtigt!)
  • Hvor flytter du hen? (Hvis du ved det)
  • Dit telefonnummer

Du kan downloade en skitse til en gyldig opsigelse her:

OPSIGELSE.DOC

OPSIGELSESPERIODEN

En opsigelse er altid gyldig fra næste månedsskifte, man kan ikke sige op “pr midt i måneden”. Eksempel: Hvis du afleverer opsigelsen i marts måned, så er den gældende fra 1. april, uanset om du afleverer den 1., 10. eller 30. marts. Der er 3 måneders opsigelse på lejlighederne, og hvis du siger op pr. 1/4 som i eksemplet, er den formelle fraflytningsdato 1/7. Hvis du har overtaget lejligheden istandsat, skal du som udgangspunkt være ude 14 dage inden, for at give os tid til istandsættelse.

FREMVISNING

I løbet af opsigelsesperioden henviser vi et rimeligt antal nye interesserede lejere til dig. Du kan selv afgøre, hvornår det passer dig at vise lejligheden frem, og aftale det med dem der henvender sig, men du har pligt til at fremvise, og processen skal selvfølgelig køre glidende.

FLYTTESYN

Senest 2-3 uger før du flytter, skal du ringe og lave en aftale om flyttesyn med os. Til selve flyttesynet møder vi om nødvendigt op med en ekstern malermester. Sammen kigger vi lejligheden igennem, og vurderer dens stand, hvad der evt. skal repareres mv.

Under flyttesynet læser vi vand- og varmemålerne af, og vi sørger for flytteopgørelse.

AFREGNING

Når vi har modtaget flytteopgørelse på varme/vand samt evt. regning for istandsættelse, fremsender vi en afregning af depositum og forudbetalt leje. Der vil typisk gå en måned til halvanden fra flyttesynet til opgørelsen kan udarbejdes.

HUSORDEN

Husordenen er fælles for alle vores ejendomme. Den kan downloades her.

HUSORDEN.PDF

MÅ JEG HAVE HUSDYR?

Nej. Det gælder alle ejendommene.

HELLER IKKE EN LILLE HUND?

Heller ikke en lille hund.

HELLER IKKE…

Nej. Vi har i tidernes morgen indtaget den principielle holdning, at vi ikke vil have dyr i ejendommene. Derfor krydser vi af i kontrakten, at husdyrhold i lejligheden ikke er tilladt. Det har vi lov til, og den holdning har vi fastholdt.

Holdningen har blandt andet, men ikke udelukkende, baggrund i den betragtning, at lejerne ikke må forskelsbehandles. Hvis én i ejendommen får lov, så må alle andre også. Deraf vil følge, at sluserne er åbne for hunde, katte, rotter, ildere, marsvin, øgler, fugleedderkopper og kvælerslanger, og deres mere eller mindre specielle foderdyr på lige vilkår i al fremtid. Vi vil simpelthen ikke have det.