Kanalomlægninger, Glenten, 2019

De af vores lejere, der har TV via Glentevejs Antennelaug aka. Glenten, skal være opmærksomme på, at Glenten her i 2019 foretager nogle tekniske omlægninger af deres netværk, hvorved vi skulle få bedre kvalitet og muligheder.

Læs evt. mere her: http://www.glenten.dk/kanalomlaegning

Det betyder dog desværre også, at man skal foretage en ny kanalsøgning.

Overordnet kan siges, at du efter omlægningen skal søge med følgende indstillinger, hvor kun ‘QAM/Modulation’ er ændret fra 64 til 256.

Frekvens: 434 MHz (på nogle TV hedder det 434000 kHz)
Symbolrate/hastighed: 6875
QAM/Modulation: 256
NetværksID: 1 (evt. 00001)

Læs om kanalsøgning og guides til specifikke TV her:
http://www.glenten.dk/kanalindstilling

Ovenstående er blot en serviceoplysning.
Holm Administration kan ikke tilbyde support på indstilling af udstyr.

Redesign af sitet

Vi har flyttet holm-administration.dk til cHosting, som vi har fuld tillid til – som leverer en god og stabil ydelse, og indtil videre uovertruffen support.

I samme ombæring har vi fået en indholdsstyring af sitet, der hidtil har været en ‘håndkodet’ løsning ved egen foranstaltning.

Det skal nok blive godt.

Faxnummeret er endegyldigt udgået

Vi har omlagt vores telestrategi (som det så flot hed i brochuren), og i forbindelse hermed modtager vi altså ikke længere telefaxer. Nummeret blev nedlagt pr 20/1 2014, så vi antager, at de meget få der måtte interessere sig for det, har fundet andre veje…