Ejerskifte

Nogle af ejendommene i Holm Administration har skiftet ejerskab indbyrdes i familien. De pågældende ejendomme drives videre af mig (Søren Holm) i mit CVR-nr. 26279569.

De, der er omfattet, har modtaget direkte, individuel information herom som et brev fra mig, overbragt i jeres postkasse. Hvis I ikke har modtaget direkte information herom i jeres postkasse, gælder det ikke jeres ejendom 😊

Dette får ingen betydning for den daglige drift, men betyder, at der for disse ejendommes vedkommende skal oprettes nye BetalingsService aftaler. Jeg kan desværre ikke flytte dem automatisk fra det gamle til det nye regi.

I modtager en opkrævning med postbrev fra betalingsservice, som I manuelt skal betale i netbanken, og så anvende oplysningerne på opkrævningen til at tilmelde aftalen igen. Altså PBS-nr., Deb.gr.nr. og PBS-Kundenr., som fremgår af indbetalingkortet.

Jeg er virkelig ked af besværet og ulejligheden. Hvis jeg kunne have flyttet jer automatisk, havde jeg gjort det, men det kan desværre ikke være anderledes.

Kanalomlægninger, Glenten, 2019

De af vores lejere, der har TV via Glentevejs Antennelaug aka. Glenten, skal være opmærksomme på, at Glenten her i 2019 foretager nogle tekniske omlægninger af deres netværk, hvorved vi skulle få bedre kvalitet og muligheder.

Læs evt. mere her: http://www.glenten.dk/kanalomlaegning

Det betyder dog desværre også, at man skal foretage en ny kanalsøgning.

Overordnet kan siges, at du efter omlægningen skal søge med følgende indstillinger, hvor kun ‘QAM/Modulation’ er ændret fra 64 til 256.

Frekvens: 434 MHz (på nogle TV hedder det 434000 kHz)
Symbolrate/hastighed: 6875
QAM/Modulation: 256
NetværksID: 1 (evt. 00001)

Læs om kanalsøgning og guides til specifikke TV her:
http://www.glenten.dk/kanalindstilling

Ovenstående er blot en serviceoplysning.
Holm Administration kan ikke tilbyde support på indstilling af udstyr.

Faxnummeret er endegyldigt udgået

Vi har omlagt vores telestrategi (som det så flot hed i brochuren), og i forbindelse hermed modtager vi altså ikke længere telefaxer. Nummeret blev nedlagt pr 20/1 2014, så vi antager, at de meget få der måtte interessere sig for det, har fundet andre veje…