Ejerskifte

Nogle af ejendommene i Holm Administration har skiftet ejerskab indbyrdes i familien. De pågældende ejendomme drives videre af mig (Søren Holm) i mit CVR-nr. 26279569.

De, der er omfattet, har modtaget direkte, individuel information herom som et brev fra mig, overbragt i jeres postkasse. Hvis I ikke har modtaget direkte information herom i jeres postkasse, gælder det ikke jeres ejendom 😊

Dette får ingen betydning for den daglige drift, men betyder, at der for disse ejendommes vedkommende skal oprettes nye BetalingsService aftaler. Jeg kan desværre ikke flytte dem automatisk fra det gamle til det nye regi.

I modtager en opkrævning med postbrev fra betalingsservice, som I manuelt skal betale i netbanken, og så anvende oplysningerne på opkrævningen til at tilmelde aftalen igen. Altså PBS-nr., Deb.gr.nr. og PBS-Kundenr., som fremgår af indbetalingkortet.

Jeg er virkelig ked af besværet og ulejligheden. Hvis jeg kunne have flyttet jer automatisk, havde jeg gjort det, men det kan desværre ikke være anderledes.