Kanalomlægninger, Glenten, 2019

De af vores lejere, der har TV via Glentevejs Antennelaug aka. Glenten, skal være opmærksomme på, at Glenten her i 2019 foretager nogle tekniske omlægninger af deres netværk, hvorved vi skulle få bedre kvalitet og muligheder.

Læs evt. mere her: http://www.glenten.dk/kanalomlaegning

Det betyder dog desværre også, at man skal foretage en ny kanalsøgning.

Overordnet kan siges, at du efter omlægningen skal søge med følgende indstillinger, hvor kun ‘QAM/Modulation’ er ændret fra 64 til 256.

Frekvens: 434 MHz (på nogle TV hedder det 434000 kHz)
Symbolrate/hastighed: 6875
QAM/Modulation: 256
NetværksID: 1 (evt. 00001)

Læs om kanalsøgning og guides til specifikke TV her:
http://www.glenten.dk/kanalindstilling

Ovenstående er blot en serviceoplysning.
Holm Administration kan ikke tilbyde support på indstilling af udstyr.